Zásahy

Profesionální a dobrovolní hasiči v České republice vyjíždějí ročně k více než stovce tisíc mimořádných událostí, při kterých jsou ohroženy lidské životy, zdraví nebo majetek. Navzdory zažitým představám tvoří požáry v dnešní době zhruba jednu pětinu z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany. Zhruba stejný podíl mají dopravní nehody. Největší část práce hasičů tak tvoří technická pomoc občanům v nouzi. Hasiči zasahují v případě živelných katastrof jako jsou povodně a stále častěji likvidují následky úniků nebezpečných chemických látek.

Velice si této práce vážíme, a učíme děti nejrůznější zásahy, se kterými se hasiči setkávají.
Na našich ukázkách jste již měli možnost vidět již několik druhů zásahu.

Odstranění spadlého stromu


Likvidace chemické havárie

včetně dekontaminace

Pomoc při povodních

Stavba protipovodňové hráze, záchrana pomocí člunu

Dopravní nehoda - srážka automobilu s motocyklem

včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, vystříhání zraněné osoby, protipožární opatření, korigování dopravy...

Akutní otevření uzavřených prostor


Dopravní nehoda s únikem amoniaku


Záchrana tonoucího


Dopravní nehoda - srážka automobilu s lokomotivou

včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, vystříhání zraněné osoby, protipožární opatření, korigování dopravy..

Záchrana osob z ledu


Záchrana osob z lanovky


Pomoc při povodních

Stavba protipovodňové hráze, čerpání vody


Dopravní nehoda osobního automobilu

včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, vystříhání zraněné osoby, protipožární opatření, korigování dopravy...

Požár lesa

hašení pomocí bambivakuZáchrana osob ze studny Dopravní nehoda motocyklu

nahlášena kolemprojíždějícím, který zavolal na tísňovou linku a postavil v reflexní vestě výstražný trojúhelník
Včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, protipožárního patření ...
 

Likvidace nebezpečného hmyzu

 

Dopravní nehoda popelářského vozu s použitím jeřábu

včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, vystříhání zraněné osoby, protipožární opatření, korigování dopravy...
 

Požár lesa

hašení pomocí hasících vaků a hasícího tanku SPOT 55, záchrana zvířat

Dopravní nehoda automobilu s použitím AED

včetně předlékařské pomoci, navigaci LZS, vystříhání zraněné osoby, protipožární opatření, korigování dopravy, stabilizace vozidla...


Požár komínu rodinného domuPoužití AED

Žádné komentáře:

Okomentovat