čtvrtek 29. srpna 2019

LVI - Trénink 29. srpna

Lvi se také věnovali nejprve přípravě na sobotu, a to na trénink požárního útoku. Následně jsme se trošku pobavili u zábavné štafety. Nejprve jsme museli naplnit hasící batohy pomocí kuželu vodou a pak uhasit hořící les.
LVÍČÁTKA-První trénink

Už i Lvíčátka začala trénovat. Nejprve jsem si museli povykládat jak jsme se o prázdninách měli. No a dále jsme se věnovali především trénování na sobotu. Na začátku nechyběla honička. Pak jsme si ukázali jak budeme v sobotu hasit les. Trošku jinak než jsme zvyklí. Na konci jsme si chtěli zahrát znovu honičku. 

LVI- První trénink

Tak a už jsme začali trénovat. Sice ještě o prázdninách, ale v sobotu nás čekají závody, tak je to potřeba. Nejprve jsme se pořádně rozběhali při honičce. Poté jsme trénovali zapojování hadic. No a dále pak přišel na řadu požární útok i s vodou.